Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Papilduzņemšana VVĢ

Iestājpārbaudījums 2022. gada 24. augustā plkst. 10:00

* Iestājpārbaudījumu drīkst kārtot vienu reizi mācību gadā


E-Klase - Labākai izglītībai