Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Skolēni!

Katru dienu aicinām regulāri vairākas reizes dienā sekot informācijai skolas mājas lapā un e-klasē par mācību darba organizēšanu.

Darba pamatā ikdienas stundu saraksts (nav jāpieslēdzas stundas norises brīdī).

Skolotāji dienas gaitā e-klasē ievietos informāciju ar aprakstu par paveicamo, sasniedzamo rezultātu un izpildes termiņiem.


E-Klase - Labākai izglītībai