Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

uz 2024./2025. m.g. 7., 10. klasi

2024. gada 11.maijā plkst. 10:00

Iesniegumus iesniegt VVĢ kancelejā līdz 10.maijam plkst. 12:00


E-Klase - Labākai izglītībai