Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

10. klase bibliotekā

29.oktobrī 10.a klases skolēni Valmieras integrētajā bibliotekā interaktīvā veidā iepazinās ar tiešsaistes enciklopēdiju Britannica Library, ar tās plašajām iespējām informācijas meklēšanā. Skolēniem īsā laikā enciklopēdijā Britannica Library bija jāatrod informācija par slaveniem ķīmiķiem. Tas bija lielisks veids, kā izmantot dažādus mācību priekšmetus – šajā gadījumā ķīmiju un angļu valodu, lai pilnveidotu informācijas meklēšanas prasmes. Ar šo enciklopēdiju skolēni turpinās strādāt arī pēc nodarbības, lai atrastu būtisku informāciju un veidotu prezentāciju par ķīmiķiem un to devumu zinātnes attīstībā.

Dalīties ar