Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

2022. gada absolventi!

Vakar (30.jūnijā) 66 12. klases skolēni saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību un kļuva par pilntiesīgiem Valmieras Valsts ģimnāzijas absolventiem!

Dalīties ar