Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

7.oktobris – SKOLOTĀJU DIENA

Valmieras pašvaldībā jau ilgus gadus ir izveidojusies tradīcija šajā laikā teikt PALDIES skolotājiem, kas pierādījuši, ka ir īsti sava darba profesionāļi – gudri, mērķtiecīgi, atvērti jaunajam, iejūtīgi un saprotoši, viņu skolēni sasnieguši lieliskus rezultātus, vienā vārdā sakot – SKOLOTĀJI AR LIELO BURTU.

No mūsu pedagogu saimes šogad Valmieras pašvaldības “Balvu izglītībā” saņem Ligita Pickaine un Zinta Skrastiņa.

IZM Atzinības rakstu saņem Diāna Zilberte, Indra Vēvere, Anita Lutere, Ineta Amoliņa.

IZM Pateicības rakstu – Inese Purmale.

Lepojamies un sirsnīgi sveicam!

Dalīties ar