Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

9. klases skolēniem eksāmeni tiek atcelti, 12. klasēm – notiks

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. Šodien valdība lēma par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

– vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
– latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
– matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

– Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
– ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
– bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
– fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:

– ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
– ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
– mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
– informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā. 

2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu GRAFIKS (.docx)

Dalīties ar