Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Absolventu stundas decembrī

Paldies atsaucīgajiem absolventiem Guntaram Gulbiņam, Jānim Robertam Kramam, Elīnai Paulai Lauzei, Evijai Šaltei-Novickai, Viesturam Salnam, Oskaram Purmalim, Klāvam Brīnumam par interesantajām un aizrautīgajām klases stundām.

Par latviešu valodas nozīmi jauniešu ikdienā Guntars Gulbiņš teica: “Arī latviešu valodā ikdienas saruna var būt skaista.”

Dalīties ar