Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Aktīva darbība Vēstnieku skolā turpinās!

25.novembrī 11.c klases jaunieši tiešsaistē tikās ar Māru Sīmani no Pārresoru koordinācijas centra. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kas ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns, kā tas top un kāds ir šī plāna mērķis. M.Sīmane iepazīstināja jauniešus ar Pārresoru koordinācijas centra mājaslapu un parādīja, ko noderīgu skolēni var šajā mājaslapā atrast. Papildus informācijai – https://www.pkc.gov.lv/index.php/lv/nap2027

Taču nesen, 6.decembrī, jaunieši papildināja savas zināšanas nodarbībā kopā ar izciliem personības līderiem, kuri dalījās informācijā un pieredzē par nevalstiskajām organizācijām un to darbību.

11.c klases skolnieces Dinijas Daugules viedoklis par nodarbībā dzirdēto:

“Jēdziens nevalstiskās organizācijas bieži neizskan ikdienā, tāpēc bija interesanti uzzināt, kādas ir šo organizāciju darbības un galvenie mērķi. Ir patiess prieks, ka neskatoties uz Latvijas mazo iedzīvotāju skaitu un teritoriju, mums ir liels skaits nevalstisko organizāciju- 25 000, no kurām 18 000 ir aktīvas savā darbībā un mērķu realizēšanā. Šī diskusija ļāva ielūkoties daļā no Latvijas pilnveidošanās procesa un tās tiekšanos uz labāku nākotni, gan vides jautājumos, gan zināšanās un jaunu prasmju iegūšanā digitālajā pasaulē, gan pieaugušo un jauniešu kvalitatīvas dzīves pilnveidošanā.

Dalība nevalstiskās organizācijās ir liels solis uz priekšu mūsu pašu un citu cilvēku dzīves attīstībā, tā ir lieliska darba pieredze, pašizaugsme, sevis pierādīšana, kā arī iespēja atrast domubiedrus sev interesējošās tēmās, tāpēc iedrošinām ikvienu būt aktīviem un darboties līdzi nevalstiskajās organizācijās!”

Jaunieši turpina aktīvi iepazīt pilsonisko līdzdalību un paši iesaistīties dažādās tās izpausmēs. Jau pavisam drīz jaunajā gadā skolēnus gaida konference ar Strasbūru un citas ne mazāk izglītojošas Vēstnieku skolas nodarbības, kurās jaunieši turpinās attīstīties kā personības un paplašinās savu redzes loku!

Dalīties ar