Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Apsveicam Mārtiņu Mārci Pružinski ar iegūto atzinību Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādē!

Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes 3.posms – valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020.gada 15.aprīlī. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1234 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 88 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Rezultāti Šeit

Dalīties ar