Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Aspirīna (acetilsalicilskābes) fotometriska noteikšana

8. novembrī notika ikmēneša Jauno ķīmiķu skolas nodarbība, kuras laikā šoreiz iepazināmies ar fotometriju – analīzes metodi, kurā tiek mērīta šķīduma gaismas absorbcija un pēc tās lieluma noteikta pētāmās vielas koncentrācija.

Nodarbībā pēc nelielas iepazīšanās ar metodes būtību veicām aspirīna (acetilsalicilskābes) fotometrisku noteikšanu, izmantojot acetilsalicilskābes Stirol tableti, nātrija salicilāta standartšķīdumu, 1% Fe(NO3)3 šķīdumu skābā vidē un 1M NaOH šķīdumu.

Sākumā ieguvām datus kalibrēšanas taisnei – piecās mērkolbās iemērījām attiecīgi 2,0 mL; 4,0 mL; 6,0 mL; 8,0mL; 10,0 mL pagatavotā nātrija salicilāta šķīduma, vēl pievienojot 2mL 1% Fe(NO3)3 skābā vidē un atšķaidot ar dejonizētu ūdeni. Ieguvām šķīdumus skaisti violetos toņos. Izmantojot 1cm kiveti, mērījām gaismas absorbciju pie viļņu garuma 528nm. Salīdzināšanas šķīdums – dejonizēts ūdens.

Tad sagatavojām analizējamo paraugu, izmantojot aspirīna Stirol tableti. Tableti ielikām vārglāzē, pievienojām 10mL 1M NaOH šķīduma, paturējām piecas minūtes, tad sildījām uz plītiņas 10 minūtes. Pēc sildīšanas vārglāzi ar analizējamo paraugu atdzesētām un kvantitatīvi pārnesām 100mL mērkolbā, atšķaidījām ar destilētu ūdeni, samaisījām. Filtrējām šo paraugu, 10mL kvantitatīvi pārnesām 50mL mērkolbā, pievienojām 2mL 1% Fe(NO3)3 skābā vidē, atšķaidījām ar dejonizētu ūdeni, samaisījām. Mērījām parauga absorbciju pie viļņa garuma 528nm, izmantojot 1cm kiveti.

Pašās beigās, ņemot vērā kalibrēšanas taisni un atšķaidījumus, rēķinājām acetilsalicilskābes masu analizētajā tabletē.

JĶS nodarbība kā vienmēr bija ļoti interesanta- PALDIES pasniedzējai LAUMAI.

Lūcija Mende, 11.a klase

Dalīties ar