Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Baltijas jauniešu forums “Going Further along the Baltic Way 2019”

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni piektdien un sestdien piedalījās UNESCO Latvia rīkotajā Baltijas jauniešu forumā ‘“Going Further along the Baltic Way 2019”. Mūsu skolu godam pārstāvēja Līva Klepere, Terēza Šulca, Kristiāna Federa no 10.c klases, Oskars Garselis (10.b), kā arī 9.a klases skolēni – Jēkabs Pikšens, Beāte Baranovska, Roberts Bleikšs un Patrīcija Buliga. Paldies par iedvesmošanu skolotājai Silvijai Indānei. 

Tajā skolēni no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas diskutēja mūsu kopīgajām vērtībām, kā arī izaicinājumiem, ar ko saskaramies Baltijas valstīs – cilvēktiesību ievērošana, ilgtspējīgu patēriņu un kultūras mantojuma saglabāšanu. Foruma laikā klausījāmies lekcijas, piedalījāmies semināros, kā ari simulācijas spēlē.

Mēs ne tikai redzējām un piedzīvojām Baltijas ceļu. Skatījāmies dokumentālo filmu, dzirdējām cilvēku atmiņas. Baltijas ceļš ir iedvesmojis arī līdzīgas akcijas pasaulē – Katalonijā un Hongkongā. https://www.youtube.com/watch?v=1YXXevTqfu8

Mums bija iespēja arī aizdomāties par to, kā fotogrāfijas interpretē dzimumu lomas. Ar savu pieredzi dalījās zviedru fotogrāfs Tomas Gunnarssons. Interesanti bija redzēt, kā mūziķi pievērš uzmanību kara laikā sagrautajiem kultūras pieminekļiem Sīrijā. Latvijas vijolniece Ilze Kirsanova ar saviem kolēģiem tos ir apmeklējusi, lai spēlētu mūziku. https://www.youtube.com/watch?v=BAukcwwht1w

Simulācijas spēles laikā piedzīvojām ANO – centāmies rast risinājumu ekoloģiskajām problēmām, ar kurām saskaras Baltijas jūra un tās krastos esošās valstis.

Otrā foruma diena notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Arhitekts Pēteris Blūms mums atklāja koka Rīgu. Viņš stāstīja, kā mājas sadarbojas ar cilvēkiem, kā veidot tolerantu urbāno vidi. Arī Valmierā taču ir daudz kokas māju.

NVO ‘Free Riga’ pārstāvis Jāzeps Bikše aizrāva ar savu entuziasma pilno stāstu par pamesto māju glābšanu.

Jauniešu forumā uzsvars tika likts uz pilsoniskās atbildības uzņemšanos. Dienas otrajā daļā grupās izstrādājām sociālu kampaņu piemērus. Strādājām pie kampaņām par cilvēktiesībām un migrāciju; kultūras mantojums saglabāšanu, un arī domājām par pārtikas atkritumu samazināšanu mūsu ikdienā. Tā bija lieliska iespēja ne tikai radoši izpausties, bet arī sadarboties ar jauniešiem no citām skolām un pat valstīm. Mēs arī varējām izmantot savu angļu valodu ārpus stundām. Labāko grupas saņēma kapučdžemperus ar pasākuma logo.

Izvērtējot savu līdzdalību, mēs varam

Roberts 9.a: Uzzināju Baltijas jauniešu domas par piesārņojumu Baltijas jūrā, kā arī bija interesanti pievērsties dzimumu, rases un citas (ne)vienlīdzības jautājumiem.

Kristiana 10.c: Iepazinu jaunus cilvēkus, ar kuriem bija daudz kas kopīgs un kopīgi mērķi. Praktizēju savu angļu valodu un pārvarēju bailes runāt publikas priekšā angļu valodā.

Terēza 10.c: Beidzot atradu savējos, ne tikai cilvēkus, kas ir kompetenti man aktuālos jautājumos, bet cilvēkus, ar kuriem es varu sadarboties nākotnē, ka ari veidot draudzību. Šī bija ari brīnišķīga iespēja patrenēties organizēt grupu darbu un aizstāvēt savas idejas.

Oskars 10.b: Forumā visvairāk patika pusdienas, kafijas pauzes, vakariņas un brokastis.

Patrīcija 9.a: Iepazinos ar foršiem jauniešiem no citām Baltijas valstīm. Uzzināju citu domas un idejas par piesārņojuma risināšanu, kā arī citām svarīgām lietām.

Beāte 9.a: Es ieguvu jaunu izpratni,  klausoties par dzimumu nevienlīdzību foto jomā.

Ceram piedalīties lielajā UNESCO lēmumpieņemšanas simulācijā pavasarī.

Valmieras Valsts ģimnāzija piedalās UNESCO asociēto skolu projektā. http://www.skolas.unesco.lv/

Rita Skara Mincāne

Dalīties ar