Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Baltijas Jūras projekta pieredze konferencē “Global Citizen 2030” Vācijā

Projektā iekļuvu pagājušogad, piedaloties konkursā. Konkurss bija par Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem. Es izvēlējos rakstīt darbu par gaisa piesārņojuma novēršanu un atkritumu otrreizējo pārstrādi. Mērķis bija izzināt, kurus Ilgtsējījas Attīstības Mērķus tavā apkārtnē ievēro vai izvirza. Balva par konkursa darbu bija brauciens uz konferenci Dampā, Vācijā.

Brauciens uz konferenci bija grūtākais posms, jo uz Vāciju devāmies ar autobusu. Kopā ar mums brauca Japānas, Igaunijas, Lietuvas skolēni, studenti, skolotāji.

Konferencē piedalījās pārstāvji no vienpadsmit valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Vācijas, Dienvidkorejas, Jaunzēlandes, Japānas  Zviedrijas, Polijas. Konference ilga četras dienas. Pirms devāmies uz konferenci mums visiem nācās izvēleties vienu no trīspadsmit darbnīcām. Katra darbnīca bija unikāla, jo katrā darbnīcā bija sava tēma. Bija darbnīcas par psiholoģiju, ekonomiku, mākslu, politiku, u.c. Katrai darbnīcai bija arī ekskursija. Ekskursijas norisinājās trešajā dienā, darbnīcas otrajā.

Es izvēlējos darbnīcu par psiholoģiju. Darbnīcas uzdevums bija noskaidrot, kas padara cilvēkus laimīgus, kāpēc citi cilvēki jūtas laimīgāki, kā mēs varam rūpēties par labklājību. Darbnīcas vadītājs bija profesors no Japānas. Darbnīcā pārrunāja kādas izmaiņas varētu ieviest skolās, lai atvieglotu skolēnus un studentus, un padarītu mācīšanos efektīvāku. Darbnīcā no Latvijas biju vienīgais. Bijām 10 skolotāji un 10 skolēni no dažādām valstīm. Darbnīcā noskaidrojām, ka cilvēkam vajag četras lietas, lai justos laimīgam- hobijus, citus cilvēkus, brīvību no sociālām robežām.

Trešajā dienā bija ekskursijas. Mūsu darbnīcai bija ekskursija uz Šlesvigu, kur mēs devāmies pastaigā pa vecpilsētu. Mūsu galvenie apskates objekti – Šlesvigas katedrāle un Šlesvigas dome. Bija interesanti izpētīt dāņu arhitektūru, jo tā ļoti atšķiras no latviešu arhitektūras. Šlesvigā mājiņas tiek celtas cita pie citas ar rūtainiem lodziņiem, divstāvu durvīm. Katras mājas priekšā aug kāds rožu krūms. Pēc tam mums bija brīvais laiks, kur aizgājām iegādāties kādu suvenīru. Ekskursijas otrā daļa bija brauciens ar kuģīti. Braucienā mums stāstīja par plastmasas piesārņojumu jūrās un okeānos. Pēc izbrauciena ar laivu devāmies atpakaļ uz Dampu.

Trešās dienas vakarā bija starptautisks kultūras pasākums, kur katra dalībvalsts pastāstīja par sevi. Tautas tērpos ģērbušies, stāstījām par latviešu ēdieniem, un brīvprātīgie no citām valstīm varēja nākt uz skatuves, un izrunāt kādas latviešu uzkodas nosaukumu. Brīvprātīgajiem devām pagaršot latvju uzkodas, piemēram, cidoniju sukādes, rupjmaizi ar medu, u.c. Citas valstis dejoja kādu tautas deju vai dziedāja kādu tautas dziesmu. Pasākums, manuptrāt, bija ļoti foršs, jo varēja uzzināt vairāk par kaimiņvalstīm. Pati labākā daļa, protams, bija līdzdziedāšana un līdzdejošana, jo tautas dejas mācīja arī brīvprātīgajiem.

Ceturtajā dienā devāmies uz konferences noslēgumu, kur ieguvām pateicības un saņēmām nelielas balviņas. Konferenci beidzās, un mēs uzsākām garo ceļu mājup.

Man ļoti patika šīs četras dienas, jo bija iespēja iepazīt jaunus cilēkus, dalīties pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem. Latvijas komanda arī bija ļoti saliedēta, jo mēs jautri pavadījām laiku, smējāmies, diskutējām par savām darbnīcām un ekskursijām. Mājupceļā pat dziedājām latviešu tautasdziesmas igauņiem un lietuviešiem. Ļoti ceru, ka nākamgad arī būs iespēja piedalīties!

Rihards Baiks 9.a klase

Dalīties ar