Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija
Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācija
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 23013111 V-8381 11004
Pamatizglītības otrā posma programma 23011111 V_2682 13426
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 V_3396 13427
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 V-8386 10158
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 31012011 V-8387 10159
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011 V-8389 10161