Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija
Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācija
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 23013111 V-8381 IP_11004
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 V-8386 IP_10158
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 31012011 V-8387 IP_10159
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (dabaszinības) 31013011 V-8388 IP_10160
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011 V-8389 IP_10161