Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Iniciatīvas mērķis VVĢ – stiprināt jauniešu labbūtību, apgūstot jaunus paņēmienus stresa pārvarēšanai, vienlaikus aktivizējot pašiniciatīvu, iesaistot pilsoniskās līdzdarbības aktivitātēs.

Mērķauditorija – VVĢ 7.-12.klašu skolēni un pedagogi.

Projekta laikā aktivitātes tiks izplānotas tā, lai vairāk varētu realizēt konkrētās grupas izteiktās vēlmes, balstoties uz  anketēšanas rezultātiem.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas saliedēšanas aktivitātes, skolēnu un pedagogu tējas pēcpusdienas pie parlamenta, galda spēļu pēcpusdienas, domu tāfeļu izvietošana gaiteņos, iepazīstināšana ar iepriekšējā projekta laikā apgūto stresa pārvarēšanas metodēm – mūzikas un mākslas terapiju, kā arī jaunu metožu – neirogrāfijas un mandalu zīmēšanas apgūšana.

Šīs kopīgās aktivitātes stiprinās saikni pamatskolas un vidusskolas klašu jauniešu starpā, izmantojot neformālās darbības vienaudžu atbalsts formu jaunietis – jaunietim. Vienlaikus tiks stiprināta arī saikne starp jauniešiem un pedagogiem, izmantojot tās pašas neformālās darbības formas, jo stresa pārvarēšanas metodes apgūs arī pedagogi.

Jauniešiem paredzētas arī seminārnodarbību cikls “Kā plānot pasākumus un to budžetu?”, plānojot skolas budžeta pasākumu sadaļu. Aktivitāte veicinās skolēnu aktīvāku iesaisti skolas budžeta plānošanā, sniegs praktiskas iemaņas, stiprinās jauniešu uzņēmējspēju un plānošanas prasmes.