Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

PLĀNO!

Mērķis: saliedēt pašpārvaldes dalībniekus, uzsākot darbību jaunajā mācību gadā.

Metodes: saliedēšanās aktivitāte – pārgājiens ar aktivitātēm, kas palīdz izzināt, kas ir iekļaušana, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Nepieciešamība: saliedēta pašpārvalde var sniegt atbalstu un motivāciju, jo tas palīdz skolēniem justies kā daļai no vienotas grupas, kas var sasniegt kopīgus mērķus, daloties ar idejām, risinot problēmas, un attīstot atbildības sajūtu.

 

MĀCIES!

Mērķis: atrast sev efektīvāko mācīšanās metodi, kā arī iepazīt laika plānošanas metodiku.

Metodes:

  • E-aptauja “Kā tu mācies?”
  • Lekcijas par dažādām mācīšanās formām un laika plānošanu.
  • E-aptauja “Kā tu tagad mācies?” (3 dažādas aktivitātes)

Nepieciešamība: apgūta metodika sniedz iemaņas laika taupīšanā, atmiņas uzlabošanā, labāku rezultātu gūšanā un stresa mazināšanā, kas var būt noderīgi gan skolas, gan personiskajā dzīvē.

 

RADI!

Mērķis: kopīgi radīt iekļaujošu un estētisku vidi skolā un tās teritorijā.

Metodes:

  • Aptauja “Interaktīvu vides objektu idejas”.
  • Interaktīvu vides objektu dizaina metu konkurss, iesaistot ikvienu.
  • Tiešās mērķauditorijas balsošana par vides objekta piemērotāko ideju.
  • Interaktīvu vides objektu par iekļaušanas tēmu kopīga radīšana.

 

VĒRTĒ!

Mērķis: kopīgi izvērtējam aktivitāšu rezultātus un aktivitāšu virzību

Metodes: tikšanās “Tēja ar parlamentu”