Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Jauno juristu skola

Mērķis:

Iepazīstināt 10.-12.klašu skolēnus ar juristu darbu un tā nozīmi sabiedrībā, radīt priekšstatu par Latvijas tiesību sistēmu un valsts iekārtu.

Sadarbības partneri:

Juridiskā koledža Rīgā un tās pasniedzēji, kā arī Juridiskās koledžas filiāle Valmierā. Palīdzību mums sniedz Vidzemes reģiona tiesībsargājošās institūcijas un iestādes.

Darbības veidi:

saistīti ar lekcijām, tiesu procesu iepazīšanu, juridisko iestāžu apmeklējumiem, juristu praktiskās darbības iepazīšanu un juridisku problēmsituāciju risināšanu.

Nodarbības:

notiek vienu reizi mēnesī Valmierā vai Rīgā. Sīkāku informāciju par nodarbību saturu un piedalīšanos pasākumos sniedzam Valmieras skolu ikmēneša ciklogrammās.