Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Mērķis:

Vidzemes matemātikas skolā jebkurš skolēns, kuru saista matemātika, var gan paplašināt savas zināšanas par to, iepazīstoties ar tematiem, kas parasti paliek ārpus skolas kursa – grafi, fraktāļi, matemātiskās spēles u. tml., gan arī pilnveidot savas prasmes, strādājot ar paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumiem.

Sadarbības partneri:

Kalvis Apsītis (izlases kandidātu nodarbību vadītājs); A. Liepas Neklātienes matemātikas skola.

Darbības veidi:

klātienes nodarbības (5. – 6. klasēm ilgst ~60 min; 7. – 12. klasēm no 60 līdz 90 min).

Nodarbības:

Informāciju par nodarbībām konkrētām klašu grupām skatīt ciklogrammā.