Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

RSU Jauno mediķu akadēmija

Kopš 2010./2011.m.g. Valmieras Valsts ģimnāzijā darbojas Jauno biologu un mediķu skola. Kopš 2016./2017.m.g. Valmieras Valsts ģimnāzijā darbojas  RSU Jauno mediķu akadēmijas Valmieras Valsts ģimnāzijas filiāles nodarbības (sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti), kuras

mērķis un uzdevumi ir:

  • sniegt skolēniem papildus zināšanas bioloģijas un medicīnas zinātnē
  • pilnveidot skolēnu izpratni par dabas un cilvēka organisma vienotību
  • sekmēt līdzatbildīgas attieksmes veidošanos cilvēka veselības saglabāšanai un uzlabošanai, un pasargāšanai no novēršamām slimībām un nelaimes gadījumiem
  • pievērst skolēnu uzmanību cilvēka anatomijai, fizioloģijai, higiēnai kā veselīga dzīvesveida teorētiskajam pamatam
  • ieinteresēt skolēnus padziļinātai cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas apguvei to kopsakarību izzināšanai un izpētei
  • padziļināt skolēnu izpratni par savlaicīgas pirmās palīdzības sniegšanas un profilaktisko pasākumu nozīmi veselības saglabāšanā un dzīvības glābšanā
  • papildināt praktiskās iemaņas dažādu cilvēka organisma fizioloģisko procesu novērtēšanā
  • veicināt profesionālo ievirzi tālākas karjeras izvēlē

Skolēni RSU mācībspēku un ārstu vadībā iepazīst mediķa profesiju un gūst pirmo ieskatu traumatoloģijā, ķirurģijā, anestezioloģijā, stomatoloģijā, rehabilitācijā, māszinībās, dermatoveneroloģijā, oftamoloģijā  un citās jomās.

Nodarbības norisinās

1 x mēnesī, sākot no oktobra (precīza informācija ciklogrammā un skolas mājas lapā – vvg.edu.lv un valmierasnovads.lv).

Nodarbību forma:

gan lekcijas, gan praktiskas nodarbības, tai skaitā izbraukuma nodarbības. Nodarbību laikā notiek skolēnu reģistrēšanās (iepriekšēja reģistrēšanās nepieciešama izbraukuma nodarbībām). Mācību gada beigās skolēni, kas regulāri apmeklējuši nodarbības saņem RSU apliecinājumu/sertifikātu par dalību Mediķu skolā.

Sadarbības partneri:

Rīgas Stradiņa universitāte, Vidzemes slimnīca.

Nodarbības orientētas 11. – 12.klašu skolēniem.