Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Jauno filozofu, politologu un kulturologu skola

Mērķis:

sniegt skolēniem papildus zināšanas un izpratni par sabiedrības un valsts uzbūvi, pārvaldi un pilsonisko līdzdalību; attīstīt kritisko domāšanu; veicināt jauniešu viengabalaina pasaules uzskata formēšanos; veidot skolēnos radošu, uz sadarbību vērstu, aktīvu, valsts kultūras un politiskajā dzīvē ieinteresēta, jaunā pilsoņa stāju

Uzdevumi:

  1. Organizēt tikšanās ar jomu ekspertiem
  2. Piedāvāt iespēju, apmeklēt valsts un pašvaldību iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas
  3. Rīkot konkursus, diskusijas, debates
  4. Iepazīstināt vidusskolēnus ar izglītības iespējām Latvijas augstskolās attiecīgajās specialitātēs klātienē

Nodarbību forma:

lekcijas, diskusijas, grupu darbs, izzinošas izbraukuma nodarbības

Sadarbības partneri:

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Valmieras pilsētas pašvaldība, Latvijas Kultūras Akadēmija

Nodarbību laiki:

Par nodarbību tēmām, organizāciju un norises laikiem sīkāku informāciju var atrast ciklogrammā vvg.lv un valmiera.lv