Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

 

Ineta Amoliņa Latvijas un pasaules vēsture
Aija Antone
Juris Bedeicis Mājturība un tehnoloģijas
Rihards Bergs Interešu izglītība
Baiba Bērziņa Psihologs
Renāte Bērziņa Ģeogrāfija
Baiba Bikše Latviešu valoda un literatūra
Mārtiņš Birnis Mūzika, interešu izglītība
Māra Buša Matemātika, ekonomika
Indra Caune Datorika, informātika, programmēšanas pamati
Anda Deksne Ķīmija
Liesma Ērgle Interešu izglītība
Ināra Ezergaile Krievu valoda
Dagnija Feldhūne Latviešu valoda un literatūra
Ieva Gintere Franču valoda
Janīna Grāvere Interešu izglītība
Silvija Indāne Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, filozofija
Māra Jansone Latviešu valoda un literatūra
Mārīte Jēkabsone Vācu valoda
Gija Karāne Vizuālā māksla
Indra Kažoka Datorika, informātika, programmēšanas pamati
Sintija Kezika Latviešu valoda un literatūra
Kārlis Krastiņš Ķīmija
Sandra Krauze Matemātika, dabaszinības
Diāra Ķēniņa Bibliotekāre
Svetlana Lāce Krievu valoda
Anita Lutere Vācu valoda
Dace Pabērza Mājturība un tehnoloģijas
Ligita Pickaine Matemātika
Maija Priedīte Sports, interešu izglītība
Māris Priedītis Sports, interešu izglītība
Ilze Pukinska Interešu izglītība
Inese Pundure Matemātika
Inese Purmale Fizika
Valija Ratniece Angļu valoda
Māra Rozenberga Krievu valoda
Sarmīte Rudzīte Latviešu valoda un literatūra
Ieva Ruka Latviešu valoda un literatūra
Rita Skara-Mincāne Angļu valoda
Zinta Skrastiņa Matemātika
Artūrs Skrastiņš Fizika
Ingrīda Strazdiņa Bioloģija
Jolanta Šekstello-Kalandārova Sociālās zinības, psiholoģija
Uģis Švalbe Tehniskā grafika
Anzelms Tamanis Interešu izglītība
Renārs Veličko Interešu izglītība
Indra Vēvere Bioloģija, veselības mācība
Liāna Viduce Angļu valoda
Vaira Vīra Angļu valoda
Kristīne Zemļicka-Brālēna Interešu izglītība
Diāna Zilberte Ekonomika