Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija
Ineta Amoliņa Latvijas un pasaules vēsture
Juris Bedeicis Dizains un tehnoloģijas
Rihards Bergs Interešu izglītība
Baiba Bērziņa Psihologs
Renāte Bērziņa Ģeogrāfija
Baiba Bikše Latviešu valoda un literatūra
Indriķis Andris Birznieks Ķīmija
Māra Buša Matemātika, ekonomika
Anda Deksne Ķīmija
Ināra Ezergaile Krievu valoda
Dagnija Feldhūne Latviešu valoda un literatūra
Silvija Indāne Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, filozofija
Mārīte Jēkabsone Vācu valoda
Indra Kažoka Datorika, programmēšanas pamati
Sintija Kezika Latviešu valoda un literatūra
Sandra Krauze Matemātika, dabaszinības, astronomija
Svetlana Lāce Krievu valoda
Baiba Liepiņa Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla
Zane Luste Datorika
Iveta Mūrniece Sociālais pedagogs
Lita Paulsone Angļu valoda
Ligita Pickaine Matemātika
Maija Priedīte Sports, interešu izglītība
Māris Priedītis Sports, interešu izglītība
Jānis Psjuks Interešu izglītība
Ilze Pukinska Interešu izglītība
Inese Pundure Matemātika
Inese Purmale Fizika
Sarmīte Rudzīte Latviešu valoda un literatūra
Inga Savicka Datorika
Rita Skara-Mincāne Angļu valoda
Zinta Skrastiņa Matemātika
Artūrs Skrastiņš Fizika
Linda Sproģe Interešu izglītība
Ingrīda Strazdiņa Bioloģija
Inese Supe Bibliotekāre
Jolanta Šekstello-Kalandārova Sociālās zinības, psiholoģija
Uģis Švalbe Datorika
Vineta Tiltiņa Vācu valoda
Evita Vāpa Interešu izglītība
Renārs Veličko Interešu izglītība
Indra Vēvere Bioloģija, veselības mācība
Liāna Viduce Angļu valoda
Vineta Vintere Kultūras pamati
Vaira Vīra Angļu valoda
Madara Vīre Angļu valoda, latviešu valoda
Kristīne Zemļicka-Brālēna Interešu izglītība
Diāna Zilberte Ekonomika
Paula Indra Žuga Mūzika