Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija
Ineta Amoliņa Latvijas un pasaules vēsture
Juris Bedeicis Mājturība un tehnoloģijas
Rihards Bergs Interešu izglītība
Laila Benta Vizuālā māksla
Baiba Bērziņa Psihologs
Renāte Bērziņa Ģeogrāfija
Baiba Bikše Latviešu valoda un literatūra
Indriķis Andris Birznieks Ķīmija
Evija Buša Mājturība un tehnoloģijas
Māra Buša Matemātika, ekonomika
Māris Bušmanis Kultūras pamati
Anda Deksne Ķīmija
Ināra Ezergaile Krievu valoda
Dagnija Feldhūne Latviešu valoda un literatūra
Silvija Indāne Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, filozofija
Mārīte Jēkabsone Vācu valoda
Indra Kažoka Datorika, informātika, programmēšanas pamati
Sintija Kezika Latviešu valoda un literatūra
Sandra Krauze Matemātika, dabaszinības
Inese Supe Bibliotekāre
Svetlana Lāce Krievu valoda
Iveta Mūrniece Sociālais pedagogs
Ligita Pickaine Matemātika
Maija Priedīte Sports, interešu izglītība
Māris Priedītis Sports, interešu izglītība
Jānis Psjuks Interešu izglītība
Ilze Pukinska Interešu izglītība
Inese Pundure Matemātika
Inga Savicka Informātika, datorika
Inese Purmale Fizika
Valija Ratniece Angļu valoda
Māra Rozenberga Krievu valoda
Sarmīte Rudzīte Latviešu valoda un literatūra
Rita Skara-Mincāne Angļu valoda
Zinta Skrastiņa Matemātika
Artūrs Skrastiņš Fizika
Ingrīda Strazdiņa Bioloģija
Jolanta Šekstello-Kalandārova Sociālās zinības, psiholoģija
Uģis Švalbe Datorika
Vineta Tiltiņa Vācu valoda
Evita Vāpa Interešu izglītība
Renārs Veličko Mūzika, interešu izglītība
Indra Vēvere Bioloģija, veselības mācība
Liāna Viduce Angļu valoda
Vineta Vintere Kultūras pamati
Vaira Vīra Angļu valoda
Madara Vīre Angļu valoda, latviešu valoda
Kristīne Zemļicka-Brālēna Interešu izglītība
Diāna Zilberte Ekonomika
Paula Indra Žuga Mūzika