Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Skolas psiholoģe: Baiba Bērziņa

Psihologa konsultācjas var izmantot:

  • kā atbalstu emocionāli grūtās situācijās (iejušanās jaunā vidē, konflikts, zaudējums, šķiršanās u.c)
  • situācijās, kad grūti izprast un kontrolēt savas emocijas (dusmas, bailes, skumjas u.c)
  • sevis izzināšanai, pašvērtējuma nostiprināšanai
  • kā atbalstu profesijas izvēles jautājumos
  • saskarsmes prasmju pilnveidošanai

Skolas psihologa darba laiks

Trešdiena        8.30 – 16.00

Piektdiena      8.30 – 15.00

120.kabinets