Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Skolas psiholoģe: Baiba Bērziņa

Psihologa konsultācjas var izmantot:

  • kā atbalstu emocionāli grūtās situācijās (iejušanās jaunā vidē, konflikts, zaudējums, šķiršanās u.c)
  • situācijās, kad grūti izprast un kontrolēt savas emocijas (dusmas, bailes, skumjas u.c)
  • sevis izzināšanai, pašvērtējuma nostiprināšanai
  • kā atbalstu profesijas izvēles jautājumos
  • saskarsmes prasmju pilnveidošanai

Skolas psihologa darba laiks  (120.kabinets)

Otrdiena      9.00 – 16.00

Ceturtdiena    9.00 – 16.00

Par konsultāciju laiku iepriekš var vienoties rakstot e-klasē.