Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Skolas himna

Mārīte Kraukle                                                         Zanita Kundziņa

a

Vai rudens lapas pieskaras pie sejām,

Vai ziemu pat caur cimdu pāri jūt,

Uz skolu mēs pa bērzu gatvi ejam

Daudz liela, laba visai dzīvei gūt.

a

Ne vienmēr varbūt sēžam rātni solā,

Ir katrā mazliet Gaujas nemiers krāts,

Caur mūsu dzīvi lieli sapņi vijas,

Kas drosmīgos un tālos ceļos sauks.

a

Tiem šodien spēkus smeļamies no tevis,

Un darbiem parāds šis tiks atmaksāts,

Pēc gadiem, kad tu sasauksi pie sevis,

Būs cilvēks kļuvis, kas reiz tika rāts.

a

Vai rudens lapas pieskaras pie sejām,

Vai ziemu pat caur cimdu pāri jūt,

Uz skolu mēs pa bērzu gatvi ejam

Daudz liela, laba visai dzīvei gūt.

a