Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sociālais pedagogs: Iveta Mūrniece

119. kabinets

Pirmdienās 8:00 – 17:00

Otrdienās 8:00 – 13:30

Trešdienās 8:00 – 15:30