Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzijā strādā medmāsa, kura apkalpo Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamos.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 9.00 – 15.00

Otrdienās 9.00 – 15.00

Trešdienās 9.00 – 15.00

Ceturtdienās 9.00 – 15.00

Piektdienās 9.00 – 15.00

Tel.: 64207598

Skolu medicīnas māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmskolas iestāžu un skolu māsu sertifikātu. Skolu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Viņa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu, un citiem speciālistiem.

Skolu medmāsas darba pienākumi.

  • Nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Reizi gadā veikt izglītojamo antropometriskos mērījumus (svars, augums, redze).
  • Reizi gadā veikt kašķa un pedikulozes pārbaudi.
  • Veikt izglītojamo atlasi imunizācijai un informēt vecākus par plānoto vakcināciju.
  • Organizēt profilaktiskos pasākumus infekcijas slimību izplatības novēršanai ģimnāzijā.
  • Sekot skolas ēdnīcā izmantojamo produktu un gatavā ēdiena kvalitātei.
  • Veikt izglītojošo darbu izglītojamo higiēnā, profilaksē un medicīniskajā aprūpē.