Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Ceļa karte uz Eiropas Parlamentu

7. martā 11.c klase jau otro gadu vadīja izveidoto atklāto stundu. Šoreiz atklātās stundas tēma bija ‘’Pilsoņu līdzdalība lēmumu pieņemšanā parlamentārajā demokrātijā’’.
Pirmajā stundas daļā mēs iepazīstinājām kādām īpašībām, mūsuprāt, jāpiemīt cilvēkam, un kādus darbus tas var darīt , lai līdzdarbotos pilsoniskuma veicināšanā. Šogad Latvijā notiks 14. Saeimas vēlēšanas, tāpēc pirms atklātās stundas, mūsu klase izveidoja anketu, lai uzzinātu, vai Valmieras Valsts ģimnāzijas vidusskolas skolēnu vecāki dodas uz vēlēšanām, un kāds ir viņu motīvs tajās piedalīties. Lai labāk atspoguļotu pilsonisku līdzdalību mūsu pašu vidū, vairāki klasesbiedri pastāstīja, ko viņi dara gan skolas ietvaros, gan ārpus tās. Kā daži piemēri no tiem bija ideju vai viedokļa izteikšana mācību stundās, dalīšanās ar sev zināmu informāciju ar klasesbiedriem, iesaistīšanās pulciņos, skolas pašpārvaldē un brīvprātīgajā darbā.
Otrajā stundas daļā mūsu sarunai pievienojās Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde. Mums bija liels prieks uzaicināt uz mūsu atklāto stundu tieši Daci Melbārdi, jo deputāte ir mūsu skolas absolvente. Bija jauki pakavēties atmiņās un mazliet uzzināt par Daces Melbārdes piedzīvoto Valmieras Valsts ģimnāzijā. Dace Melbārde iepazīstināja mūs ar saviem pienākumiem ikdienā, būdama deputāte Eiropas Parlamentā, kā arī deva ieskatu, ko mēs, kā jaunieši, tā arī pieaugušie, varam darīt , lai līdzdarbotos valsts attīstības labā un pilsoniskuma veicināšanā.

Dinija Daugule

Dalīties ar