Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Ceļā uz izcilību

Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) matemātiķi šogad ierindojuši savu skolu sestajā vietā valstī. Kā pie tā nonācām? Mācību gada laikā labākajiem matemātiķiem ir iespēja piedalīties piecās olimpiādēs. Novembrī ir 7.-11.klašu komandu olimpiāde “Atvērtā kopa”. Februārī katras skolas labākie matemātiķi sacenšas Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē. Pēc šī posma rezultātiem deviņi vislabākie pilsētas un novadu 9.-12.klašu matemātikas olimpiādes dalībnieki piedalās Valsts matemātikas olimpiādē Rīgā. Aprīlī ikvienam 5.-12.klases skolēnam ir iespēja piedalīties Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Maijā  VVĢ matemātiķiem būs jāpiedalās Latvijas Universitātes Neklātienes matemātikas skolas organizētajā olimpiādē amerikāņu stilā, jo olimpiādē piedalās desmit skolas, kuras sasniegušas vislabākos rezultātus matemātikas valsts olimpiādē.

Kuri tad ir skolas labākie matemātiķi? Novembrī  64  Valmieras Valsts ģimnāzijas 7.-11. klašu skolēni izmēģināja spēkus Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas organizētajā komandu matemātikas olimpiādē “Atvērtā kopa”. Mūsu  skolēni bija izveidojuši vienpadsmit komandas. Vislabākie rezultāti 7.c klases komandai “Gudrinieku ordenis”, kura starp 59 komandām valstī izcīnīja trešo vietu. Komandā piedalījās Daniela Gulbe, Kaspars Jānis Plūme, Raivis Atteka, Gustavs Judeiks, Pauls Pabriks, Ralfs Imants Unāms, Rainers Zviedris. Atzinību 47 komandu konkurencē  ieguva 10.b klases komanda “7 vienības “. Tajā startēja Marts Bičevskis, Nikola Tupuriņa, Paula Kristiāna Lodziņa, Roberts Ērglis, Monta Jurģe, Elza Krauze, Līga Ozola.

3. un 4. janvārī Valmieras Valsts ģimnāzijā notika Latvijas valsts izlases matemātikā treniņnometne, kurā tās dalībnieki treneru vadībā gatavojās pasaules olimpiādei un Eiropas meiteņu olimpiādei matemātikā. Uzaicinātajiem un talantīgajiem Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātiķiem un matemātikas skolotājiem bija iespēja vērot izlases dalībnieku darbu, kā arī piedalīties izlases treneru vadītā nodarbībā un uzdevumu risināšanā. Tā bija lieliska iespēja smelties iedvesmu turpmākajam darbam.

Un tad klāt nākamais pārbaudījums. Februārī notika 5.-8. un 9.-12. klašu Valmieras pilsētas un novadu matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās 54 mūsu skolas skolēni, sešpadsmit no tiem ieguva godalgotas vietas: 1.vietu savā klašu grupā izcīnīja Pauls Pabriks, Raivis Atteka, Marts Bičevskis, Diāna Zariņa, 2.vietu – Anete Paula Tomiņa, Patriks Pazāns, Annija Karitone, 3.vietu – Kaspars Jānis Plūme, Druvis Bičevskis, Lauma Bērziņa, Ralfs Arvīds Brutāns, Līga Ozola,Valdis Guntis Bukalders, atzinību – Artūrs Zeibots, Līva Marta Poča, Imants Kreičmanis. Skolēniem sagatavoties olimpiādei palīdzēja VVĢ matemātikas skolotāji Zinta Skrastiņa, Ligita Pickaine, Inese Pundure, Māra Buša, Sandra Krauze. 69.matemātikas olimpiādes rezultāti VVĢ aplūkojami arī infografikā https://infogram.com/69-matematikas-olimpiades-2posms-1h7j4dy1dx1v4nr?live

Starp deviņiem skolēniem, kuriem bija tiesības piedalīties 69.valsts matemātikas olimpiādē martā, iekļuva 4 vislabākie savā klašu grupā Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņi Anete Paula Tomiņa no 9.klases, Marts Bičevskis no 10.klases, Annija Karitone no 11.klases un Diāna Zariņa no 12.klases. Valsts olimpiāde notiek divas dienas. 6.03. valsts olimpiādes 3.kārtā 299 skolēni no visas Latvijas sacentās piecu nopietnu uzdevumu risināšanā. 7.martā 35 vislabākie valsts matemātiķi, kuru pareizie uzdevumu risinājumi 3.kārtā atšķīrās ar oriģinalitāti un eleganci, tika uzaicināti piedalīties 4.kārtas sacensībās par vietu Latvijas valsts izlases sastāvā dalībai pasaules matemātikas olimpiādē. Šoreiz šajās sacensībās Valmieru un novadus pārstāvēja 2 Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņi- Annija Karitone un Marts Bičevskis (abiem matemātikas skolotāja Ligita Pickaine). Tas bija ļoti satraucošs jaunums, jo līdz šim uz šo posmu parasti tika aicināts tikai viens mūsu skolas skolēns. 7.03. pēcpusdienā apbalvošanas ceremonijā uzzinājām, ka gan Annija, gan Marts  ir ieguvuši otrās pakāpes  diplomus 69. Latvijas Matemātikas olimpiādē. Abi jaunieši ir pieticīgi, bet ļoti gandarīti par saviem sasniegumiem, jo uzdevumi bija grūti. Pēc piecu stundu darba Annija, iznākot no telpas, smaidīja, jo saprata, ka ir atrisinājusi trīs ar pusi uzdevumus, kas ir daudz no visa olimpiādes apjoma. Marts ir ļoti nopietns, noslēgts puisis un neizpauž savas emocijas, tāpēc arī daudz nekomentēja savu veikumu. Abu jauniešu lielākā panākumu atslēga ir viņu ieguldītais darbs. Abi regulāri apmeklē fakultatīvās nodarbības VVĢ, gandrīz katru sestdienu dodas uz Rīgu, lai apmeklētu LU Neklātienes matemātikas skolas organizētās nodarbības izlases dalībniekiem. Viņi ik nedēļu velta laiku papildus uzdevumu risināšanai, jo citādi matemātikas olimpiādes pjedestālu nav iespējams sasniegt. Tēmas un uzdevumi, kurus jārisina olimpiādes dalībniekiem, nav atrodami skolas matemātikas mācību grāmatā.  Prieks un lepnums par šādiem jauniešiem. Liels paldies skolas direktoram Artūram Skrastiņam par finansiālo atbalstu nodarbību apmeklējumiem Rīgā. Abi skolēni īpašu Paldies saka skolotājai Ligitai un visiem pārējiem skolotājiem, kas ar viņiem ir strādājuši. Liela loma skolēnu izaugsmē ir arī pamatskolu skolotāju ieguldījumam Rubenes pamatskolā un Strenču vidusskolā un protams ģimenes atbalstam.

Mazs atelpas brīdis skolēnu brīvdienās (lai gan čaklākie matemātiķi noteikti atlicina laiku kāda iepriekšējās olimpiādes uzdevuma atrisināšanai),  un turpināsies gatavošanās nākamajai 46. atklātajai matemātikas olimpiādei, kura notiks 28.aprīlī Rīgā. Vēl jau arī pieciem VVĢ matemātiķiem maijā jāpiedalās Latvijas Universitātes Neklātienes matemātikas skolas organizētajā olimpiādē amerikāņu stilā. Uzdevumi ir angļu valodā, un tie jārisina ne tikai pareizi, bet arī ātri. Tāpēc VVĢ matemātiķi vēl nevar ļauties atpūtai. Lai veiksmīgi turpmākie starti!

Ligita Pickaine

Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja.

Dalīties ar