Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Diskusija “Drosme būt pedagogam”

Diskusija “Drosme būt pedagogam” notiks Cēsīs sarunu festivālā Lampa 29.06. no plkst 18.30- 19.30 pasākumā Lampa

Interaktīva diskusija ar nozares ekspertiem par drosmi būt pedagogam, no dažādiem skatupunktiem: jaunais pedagogs, kurš vēl tikai apgūst profesiju, pedagogs ar pieredzi izglītības sistēmā, izglītības iestādes vadītājs, pašvaldības vadītājs, nozares politikas veidotāji un vecāki.  Diskusijas laikā gribam tieši uzsvērt visu izglītības sistēmas dalībnieku kopdarbības nozīmi, lai uzlabotu kopējos izglītības procesus. Sarunas laikā mēģināsim atrast dažādus drosmes piemērus, lai apzinātos, ka sistēma var piedzīvot pārmaiņas tikai tad, ja katrs no mums būs drosmīgs mēģināt paskatīties tālāk par ierasto un noteikto. Rezultātā apkoposim labākās idejas, kā mēs visi kopā varam sasniegt pozitīvas un ilgtspējīgas pārmaiņas izglītībā un kā iedrošināt ieviest novitātes izglītības procesā, lai tas atbilstu 21.gadsimta prasībām un iespējām. Kā arī meklēsim atbildi uz tik aktuālo jautājumu – kā izglītības iestādēm piesaistīt jaunos pedagogus un motivēt esošos?

Valmieras Valsts ģimnāziju pārstāvēs vēstures skolotāja Ineta Amoliņa un Edijs Pētersons – 11. klases skolnieces Sonoras tētis.

Dalīties ar