Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Dokumentu iesniegšana uz 10.klasi 2023./2024. m.g.

VVĢ 2.stāva vestibilā

29.jūnijā plkst. 18:00 klašu sastāvu paziņošana un tikšanās ar audzinātājiem. Aicināti gan vecāki, gan skolēni. Pirms sapulces fotografēšanās skolēna apliecībai.

Iesniedzamie dokumenti:

Dalīties ar