Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Dokumentu iesniegšana uz 7.klasi 2023./2024. m.g.

1.,2.,5. jūnijā plkst. 8:00 – 17:00 VVĢ kancelejā

6.jūnijā plkst. 18:00 klašu sastāvu paziņošana un tikšanās ar audzinātājiem. Aicināti gan vecāki, gan skolēni. Pirms sapulces fotografēšanās skolēna apliecībai.

Iesniedzamie dokumenti:

Dalīties ar