Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Dzejas dienas ģeogrāfijas stundā

Tēma.​​ Saules sistēma

 

S​​ aule liela, karsta tā kā

M ​​ ājas krāsns

V ​​ enera ir liela tā kā

Z​​ eme skaistā

M​​ ēness mūsu pavadonis

J​​ upiters tas lielais tēvs

S​​ aule pati lielākā

U​​ rāns tas no tālākajiem

N​​ eptūns tas no aukstākajiem

S​​ aturns- tas ir precējies, jo gredzens.

Valters Ločmelis un Dāvids Buklagins

 

M​​ ūsu mājas zeme bija diezgan plika,

V​​ ēl 4,6 milj. gadus atpakaļ tikai veidojās mūsu galaktika.

Z​​ em tā lielā mākoņa Venera ir diezgan laba.

M​​ ēs tur tikai nevaram dzīvot, jo nav gaisa,

J​​ o zeme kaut kad beigs eksistēt.

S​​ aule arī kaut kad izdzisīs,

U​​ n cilvēcei būs jātrod jaunas mājas.

N​​ e jau tagad- kāds laiciņš vēl ir.

Vilhelms Zunda

Dalīties ar