Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Dzejas konkurss – “Brīvība, mana un mūsu”

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs organizēja dzejas konkursu “Brīvība, mana un mūsu”, jo 2020. gadā apritēja 30 gadi, kopš 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, sauktu arī par 4. maija neatkarības deklarāciju.

Dainis Īvāns, pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, ir teicis: “4. maijs ir atgūtās Latvijas galvenā vērtība. Par spīti tam, ka neviens gaišreģis mums nevarēja solīt, kas notiks tālāk un kā notiks tālāk. 4. maijs nav pagātne, bet gan nākotne, uz kuru vēl ejam. Brīvību nedāvina”.

Konkursam tika iesniegti darbi, kuru autori- 7.b klases skolēni- Kate Daniela Apsīte, Laine Eglīte, Kristians Deivs Grīviņš, Paula Lužinska, Daniela Pole, Roberta Rozenberga, Kristiāna Šneidere un 10.a klases skolēni- Elīna Akmentiņa, Edgars Jānis Pomka, Aleksis Eduards Palejs, Liene Mālniece, Enija Jurkāne, Līva Kārkliņa.

Vidusskolēnu grupā 3. vietu ieguva Līva Kārkliņa ar dzejoli …Vēlā tauta

Vēlā tauta

Karā  kauta.

Komunisma azotē

Optimisma pazodē

Apspīlēti ādas cimdi

Sāk nu grauzt,

Jo iemīlēti mātes vārdi

Grib visbeidzot plaukt.

Dēliem visiem mācam spēku

Kailiem pirkstiem sākam kauju

Tie šūpulī redz stipru tautu,

Kas spogulī dedz viņu garu.

Zobena smailes asina

Todien bailes padzina.

Tagad iekāres liesma acīs

Lielvārdes rakstu lasīs.

Un bāliņš tic,

Jel kā viņš viz.

Moku mokās

Bālas kājas asinīs tērpušās,

Roku rokās

Tauta stājas un savijas

Karaļnams ir augšāmcēlies.

Informāciju apkopoja vēstures skolotāja Ineta Amoliņa

Dalīties ar