Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Eseju konkurss “Migrācija globālajā pasaulē”

Mērķis.

  1. Veicināt skolēnu interesi par migrācijas jautājumiem Ziemeļvalstu dienu ietvaros.
  2. Attīstīt skolēnu radošās un valodnieciskās prasmes.

Organizatori.

Valmieras Valsts ģimnāzijas valodu skolotāji un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

Dalībnieki.

                Valmieras Valsts ģimnāzijas 11. un 12.klašu skolēni.

Apraksts.

Skolēni raksta eseju (300-350 vārdu apjomā) par kādu no dotajām tēmām brīvi izvēlētajā valodā – latviešu, angļu, krievu vai vācu – un iesniedz to attiecīgās valodas skolotājai.

Tēmas.

  1. Migrācijas portrets stāsta…
  2. Migrācija – dažādu kultūru satikšanās.
  3. “Man ir šī dzīve un šī iespēja.” (Marvans, Zviedrija)

Vērtēšanas kritēriji.

  1. Temata risinājums – izvērsts, mērķtiecīgs, radošs; pārliecinoši pausts personīgais viedoklis.
  2. Darba uzbūve – skaidra, plānveidīga, mērķtiecīga.
  3. Vārdu krājums – bagāts, stilistiski atbilstošs.
  4. Pareizrakstība – atbilstoša ortogrāfijas un interpunkcijas normām.

Darbu iesniegšana – līdz 18.oktobrim savai valodas jomas skolotājai.

Vērtēšanas komisija.  Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja pārstāvis, direktors Artūrs Skrastiņš, skolotājas Liāna Viduce, Anita Lutere, Svetlana Lāce, Sarmīte Rudzīte.      

Konkursa rezultāti – tiks paziņoti 15.novembrī un ievietoti arī skolas mājas lapā, publicēti avīzē “Skolas Kabata”.

Balvu fondu nodrošina – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

 

Dalīties ar