Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Iestājai Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klasē 2020./2021. m.g.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Iesniegums, apliecības par pamatizglītību kopija, sekmju izraksta kopija, medicīniskā karte (izņemot VVĢ skolēnus), apliecinājums par fotografēšanu un filmēšanu, fotogrāfija skolēna apliecībai (iesniedzot dokumentus klātienē fotografēšana tiks veikta dokumentu iesniegšanas dienā), lasītāja reģistrācijas karte (izņemot izglītojamos no Valmieras pilsētas), iesniegums dienesta viesnīcai (pēc nepieciešamības).

PIETEIKUMA ANKETA UN DOKUMENTU (ar drošu elektronisko parakstu) AUGŠUPIELĀDE (jāpierakstās ar google vai valmiera.edu kontu)

Dalīties ar