Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Iestājpārbaudījums uz 2023./2024. m.g. 7. klasi 

2023. gada 13.maijā plkst. 10:00

Iestājpārbaudījuma darba programma

Pieteikums iestājpārbaudījumam DOC PDF

Pieteikumus iesniegt VVĢ kancelejā klātienē vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu vvg@valmiera.edu.lv

Dalīties ar