Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Informācija un ieteikumi par gripas profilakses pasākumiem

 Individuālie pasākumi izglītības iestāžu audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem:

 
Saslimšanas gadījumā

 

Dalīties ar