Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Jauno ķīmiķu izbraukuma nodarbība Latvijas Universitātē

6.februārī Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni Jauno ķīmiķu skolas ietvaros devās izbraukuma nodarbībā uz Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti.

Pirms sākt darbu laboratorijā, pasniedzējs Āris mums bija noorganizējis ekskursiju jaunajā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Te mācās jaunie fiziķi, optometri un mediķi. Ēkas arhitekti ir padomājuši par plašuma izjūtas radīšanu, gaismu, jaukām mācību un atpūtas telpām studentiem. Prieks, ka gan Zinātņu mājā, gan Dabas mājā satiekam ne vienu vien mūsu skolas absolventu, kuri te studē, ir smaidīgi un apmierināti.

Ķīmijas fakultātes laboratorijā skolēni iepazinās ar kvantitatīvās analīzes metodi – spektrofotometriju, kurā, mērot šķīduma gaismas absorbciju, var noteikt pētāmā jona masas koncentrāciju šķīdumā. Šoreiz tas bija hroma jons Cr3+ , kurš ar izvēlēto reaģentu veidoja violetas krāsas šķīdumu. Šķīdumu sagatavošana mērījumiem prasīja pacietību, jo darbs jāstrādā ļoti precīzi, arī daži lieki pilieni var ietekmēt rezultātu. Rezultātu apstrādi skolēni veica, izmantojot Excel programmu, un izrādījās, ka visi ir sasnieguši augstas precizitātes rezultātus.

Viesošanos Latvijas Universitātē noslēdzām ar nelielu pastaigu pa Dabas mājas jumtu, no kura pavērās lielisks panorāmas skats uz Daugavu, Nacionālo bibliotēku, Vecrīgu.

Anda Deksne

Dalīties ar