Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Jauno mediķu akadēmija 2020

Ceturtdien, 8.oktobrī norisinājās pirmā Jauno mediķu akadēmijas (JMA) nodarbība. JMA ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) neformālās izglītības projekts, kurš šogad tiek realizēts jau septīto gadu pēc kārtas. Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem šī gada nodarbības, atšķirībā no iepriekšējiem cikliem, noritēs attālināti Zoom platformā. JMA mērķis ir piesaistīt un papildus izglītot topošos medicīnas studentus. Kopumā ir plānotas 19 nodarbības visa 2020/21.m.g. garumā līdz pat maija mēnesim. Neskatoties uz COVID-19 radītajiem ierobežojumiem, kuru rezultātā nebūs iespējams praktizēt jauniegūtās zināšanas eksperimentu formātā, attālinātās nodarbības ir devušas iespēju palielināt pieļaujamo dalībnieku skaitu no 200 uz 280. No Valmieras JMA nodarbībās šajā mācību gadā iesaistījušies vairāk kā četrdesmit 11. un 12.klašu skolēni.

Pirmā JMA nodarbība tika veltīta mikrobioloģijai. Sīkāk apskatījām tādus mikroorganismus kā baktērijas un vīrusus, to izraisītās slimības, kā arī potenciālo slimību pretlīdzekļus. Konkrēto nodarbību vadīja pašreizējie RSU studenti, kuri papildus studijām ir iesaistījušies mikrobioloģijas pulciņā. Pirmajā nodarbības daļā studenti rādīja dažādas prezentācijas saistībā ar mikrobioloģiju, taču otrā nodarbības daļa bija atvēlēta dažādu jautājumu uzdošanai, gan par mikrobioloģiju, gan par studiju gaitām RSU.

Jau nākamceturtdien tuvu vai 300 dalībnieki atkārtoti virtuāli pulcēsies Zoom platformā, lai gūtu jaunas zināšanas nākamajā tematā – psihosomatiskā medicīna un psihoterapija.

Līva Kārkliņa, 11a

Dalīties ar