Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Loģistikas speciālista profesija

 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  notiekošo vieslekciju mērķis ir sniegt vidusskolēniem praktiski noderīgas zināšanas, vienlaikus iepazīstinot ar attiecīgo profesiju, tās specifiku un informēt, kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš uzmanība jau tagad, lai šo profesiju studētu nākotnē.

6. decembrī EKA docente, studiju programmas “Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika” direktore Inga Brasla viesojās Valmieras Valsts ģimnāzija, kur uzstājās ar lekcijām un praktiskām nodarbībām, iepazīstinot 9. un 12. klašu audzēkņus ar loģistikas speciālista profesiju, ar dažādiem piemēriem ilustrējot loģistikas nozīmi uzņēmējdarbībā un iepazīstinot ar personīgo karjeru loģistikā. Protams, vislielāko interesi raisīja iespēja praktiski darboties ar kravu konteinera modeli, mēģinot izvietot “kravas”, ievērojot dažādus nosacījumus. Lekcijas notika Eiropas Sociālā fonda projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vairāk par studiju programmu https://www.augstskola.lv/?parent=71&lng=lva

Dalīties ar