Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Informatīvais logs

Papilduzņemšana VVĢ

Iestājpārbaudījums 2022. gada 24. augustā plkst. 10:00

* Iestājpārbaudījumu drīkst kārtot vienu reizi mācību gadā

Dalīties ar