Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Marta “Jauno Fiziķu Skolas” nodarbībā

Marta “Jauno Fiziķu Skolas” nodarbībā aplūkojām tēmu enerģija. Ar nelielu nobīdi no grafika, pirmajā daļā iepazināmies ar paplašinātu enerģijas jēdzienu un izpratām to, ka enerģiju nepazīstam, bet varam noteikt tās uzglabāšanās formas. Pēc tam parunājām par enerģijas pārvēršanu caur ķīmiju- kodolenerģiju un kāpēc domājam, ka radiokatīvs- zaļš. Prakstiskajā darbā veidojām smilšu turbīnas, kuras savukārt cēla atsvarus. Pat ieguvām tāda līmeņa turbīnas ar lietderības koeficientu 18! Paldies fizikas skolotājai un vieslektoriem Agnesei un Andrim!

Paula Katrīna Purmale, 11.a klase

Dalīties ar