Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Par grozījumiem Izglītības likumā

LR Saeima ir pieņēmusi grozījumus Izglītības likumā,  ar kuriem plānots noteikt, ka 4.-8.klašu skolēni var atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Izmaiņu mērķis ir īstenot pāreju uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Atteikties no krievu valodas apguves var rakstveidā skolēna vecāki. Ja atteikums tiek uzrakstīts līdz šī gada 21.jūnijam, tad citu svešvalodu varēs apgūt jau no jaunā mācību gada.

Savukārt skolēniem, kuri līdz 2025./2026. mācību gadam būs uzsākuši krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvi, būs iespēja to turpināt līdz 9.klases beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2029./2030.gada beigām.

Dalīties ar