Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Prieks un lepnums par absolventa sasniegto!

Maija rīts sākās ar lieliskām ziņām – mūsu skolas 2014.gada absolvents Mg. Jānis Miķelis Zaķis (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) saņēmis Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu “Azidopurīnu Maizenhaimera kompleksu pielietojums jaunu sintēžu metožu izstrādē”. Balvu piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija jaunajiem zinātniekiem par labāko darbu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā. Patīkami, ka jaunā zinātnieka sasniegumu aprakstā minēts arī VVĢ laiks – ” Interese par ķīmiju Jānim radās, jau mācoties Valmieras Valsts ģimnāzijā, un to veicināja dalība Janīnas Grāveres (arī LZA Emīlijas Gudrinieces vārdbalvas laureātes) vadītajā jauno ķīmiķu pulciņā. Brīvprātīgais ārpusklases darbs ar ķīmijas eksperimentiem un demonstrējumiem, dalība LU Jauno ķīmiķu skolā un skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrāde sadarbībā ar RTU radīja vēlmi ķīmiju apgūt padziļināti. ” 

Vēlam veiksmi tālākajā ceļā un gaidām ar pieredzes stāstiem dzimtajā skolā! 

Dalīties ar