Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Projekts PUMPURS 2020./2021. māc.g. 1.semestrī

2020./2021. m.g. 1.semestrī skolā tika izveidoti 18 individuālie atbalsta plāni (IAP). Skolēniem projekta ietvaros tika sniegts finansiāls atbalsts, sedzot ēdināšanas un dienesta viesnīcas izmaksas. Vairākiem skolēniem tika nodrošinātas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos – matemātikā, krievu valodā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī sociālā pedagoga konsultācijas.

Attālinātais mācību process veica korekcijas projekta plānos. Krietni samazinājās atbalsts, sedzot ēdināšanas un dienesta viesnīcas izmaksas. Projekta ietvaros pusdienas tika piegādātas tikai diviem projektā iekļautajiem skolēniem (atbilda apkalpošanas zonai). Attālināti turpinājās individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, pārsvarā 9. un 12. klašu skolēniem. Vairākiem skolēniem ir konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Sarunā ar šiem skolēniem, vai šādas konsultācijas viņiem ir palīdzējušas, ikviens no viņiem atbildēja, ka jūtoties daudz drošāk attiecīgajā mācību priekšmetā, ka tās palīdz ne tikai apgūt iepriekš neapgūto, aizmirsto vielu, bet attālinātajā mācību procesā arī ikdienā apgūstamās tēmas.

Iveta Mūrniece, Māra Buša VVĢ projekts ”Pumpurs”

Dalīties ar