Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

‘’PuMPuRS” Valmieras Valsts ģimnāzijā

2021./2022. m.g. projektā ‘’PuMPuRS” Valmieras Valsts  ģimnāzijā  tika realizēti 65 individuālie atbalsta plāni (IAP). Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, plānu skaits pieaudzis 2,4 reizes. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegts finansiāls atbalsts, sedzot ēdināšanas un dienesta viesnīcas izmaksas. Daudziem skolēniem tika nodrošinātas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos – matemātikā, krievu valodā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī sociālā pedagoga konsultācijas.

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir arī pieaudzis tādu plānu skaits, kur skolēniem sniedz finansiālu atbalstu dienesta viesnīcu izmaksu (aktīvi 20 IAP)  un  ēdināšanas izmaksu (aktīvi 47  IAP) segšanā. Individuālas konsultācijās (aktīvi 39 IAP), galvenokārt, tika iesaistīti skolēni, kuriem dažādu iemeslu dēļ bija nepieciešams apgūt attālināto mācību laikā neapgūtās mācību tēmas.

Aprunājoties ar jauniešiem, ir dzirdamas pozitīvas atsauksmes par atbalsta saņemšanu  mācību priekšmetos un sniegto ekonomisko atbalstu. Ir samazinājušies  neattaisnotie kavējumi, uzlabojusies skolēnu labbūtība, veicināta  sadarbība  ar vecākiem, lai laicīgi novērstu problēmas un sniegtu atbalstu. Ir izveidojusies ļoti laba sadarbība speciālistu piesaistē no Pusaudžu resursu centra, kur ikviens pusaudzis ar mentālās veselības grūtībām un viņa ģimene var pieteikties un saņemt profesionālu, multidisciplināru un draudzīgu palīdzību bez maksas.

Iveta Mūrniece, Māra Buša, Dana Gaile (VVĢ)

Dalīties ar