Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Rīgas 93.vidusskolas pedagogu izbraukuma metodiskā diena – “Mācies, domā, dari”

Valmieras Valsts ģimnāzijā 2018. gada 4. janvārī.

Ar labās prakses piemēriem dalījās skolotājas Renāte Bērziņa un Rita Skara-Mincāne.

PALDIES, (ar lielajiem burtiem) izcili, skolotāji atzīst Jūsu stiprās puses.
1. tik cilvēcīgi, tik mierīgi, tik korekti, tik interesanti, tik godīgi = profesionāli
2. dalījās ar SAVU pieredzi 
3. tik motivējoši – skolotāji atzīst – mēs arī tā varam un piekrītam tam, ko dara Renāte un Rita, jo viņas strādā ar PRIEKU
Iespējams, ka tie lektori, kuri Rīgā stāsta par kompetenču pieeju, ir ambiciozi un tādēļ kolēģos rada  mazvērtības kompleksus. Daži skolotāji ir ļoti jūtīgi, jo nepiekrīt, ka nākotnes izglītībā kompetenču pieejai jābūt dominējošai. 
Jums abām vislielākā pateicība, jo VISI bija apmierināti. 
Svarīgākais, ka skolotāji jautā, kur dosimies vēl, un turpina – mums patīk iepazīties ar skolu praksi, jo, vērojot reālu darbu, mēs varam uzkrāt pieredzi, lai mainītos kompetenču pieejas virzienā ar visiem kopā.
Jums izdevās realizēt projekta mērķi – radīt, veidot skolotājiem pozitīvu interesi par kompetenču pieeju mācību darbam, par kolēģu sadarbības iespējām.
MĒS MĪLAM VALMIERU!?
Laimīgu un veiksmīgu Jauno gadu!
Ar cieņu
Rīgas 93.vidusskolas skolotāji 

 

Dalīties ar