Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Rudens konference “Caur matemātiku uz…”

Latvijas matemātikas skolotāju apvienība  divas reizes gadā pulcina 150-200 matemātikas skolotājus no visas Latvijas. Rudens konference  “Caur matemātiku uz…” notika Cēsu Valsts ģimnāzijā  un tās programmā tika iekļautas gan aktuālas tēmas, gan kultūras programma. Valmieras Valsts ģimnāziju pārstāvēja I. Pundure, S.Krauze,  Z.Skrastiņa,  L.Pickaine. Konferences pirmajā dienā bija iespēja uzklausīt pilsētas mēru un uzzināt Cēsu attīstības tendences, klausīties apzinātības pasniedzēju, aizdomāties, ko patiesībā iemācāmies, risinot uzdevumus matemātikā. Kultūras programmas ietvaros varēja apskatīt Cēsu pili, muzeju, koncertzāli, bibliotēku.

Otrajā dienā darbs norisinājās grupās. Katrs skolotājs apmeklēja trīs nodarbības, kurās Cēsu puses kolēģi dalījās pieredzē, kā atrast uzdevumus, kas veicina domāšanu, kā mēģināt iemānīt skolēniem matemātiku. Darbnīcās varēja paskatīties caur matemātiku uz mākslu, caur matemātiku uz mūziku un sportu. Matemātikas skolotāji ieguva jaunu pieredzi un idejas sava darba pilnveidošanai, piedalījās diskusijās ar kolēģiem, bagātinājās kultūras programmā, lai izdomātu kādu jaunu matemātikas uzdevumu vai aizvestu savus skolēnus uz interesantām vietām un objektiem Cēsīs.

Ligita Pickaine, matemātikas skolotāja.

Dalīties ar