Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sintezējam? Sintezējam!

17.oktobrī bijām izbraukumā uz Latvijas Universitātes Dabas māju, kur Ķīmijas fakultātes laboratorijā veicām aspirīna un borskābes metilestera sintēzi.

Nodarbības pirmajā daļā sintezējām aspirīnu, bija prieks, ka sintēzes iznākums visiem bija normas robežās, taču, diemžēl, šādi sintezētu vielu nav ieteicams lietot, jo tur var būt dažādi piemaisījumi.

Tālāk sintezējam borskābes metilesteri. Process nebija pārāk sarežģīts, bet diezgan laikietilpīgs. Rezultāti šoreiz nedaudz neprecīzāki, taču procesa gaitā paši varējām pārliecināties, ka borskābes metilesteris deg ar zaļu liesmu.

Visi centāmies ievērot norādes darba aprakstā, tomēr gāja visādi – gan nelieli plūdi velkmes skapī, gan kāds nejauši saplīsis stikla trauks, gan dalāmā piltuve piepildīta ar cieto vielu. Jautrība, izpalīdzība un pozitīva gaisotne valdīja visas dienas garumā!

Devāmies arī interesantā ekskursijā pa modernajām laboratorijām. Pievēršot uzmanību eksplozijas traipiem uz vienas no laboratorijas sienām un griestiem, pasniedzējs Āris rosināja vienmēr domāt par drošību, strādājot ar koncentrētām skābēm.

Esam iejutušies kaut nedaudz zinātnieku lomā, pilnveidojuši  praktiskās iemaņas, un jau sākam gaidīt nākamo nodarbību.

Estere Apše, Roberts Bleikšs

Dalīties ar