Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Skolai šodien (būtu) IR svētki!

Ja dzīve ritētu ikdienas ritmā, tad šodien būtu LIELĀ DIENA – skolas 100gades salidojums. Smaidi, atkalredzēšanās prieks, atmiņu stāsti, mūzika un ballīte…

Bet… VVĢ svin tik un tā – savas vēsturiskās ēkas pamatakmens ielikšanas dienu, aicinot ikvienu attālināti nodziedāt skolas himnu un spēku gūt patriotiskajā muzicēšanā!

Daudz laimes, skaistā ēka Gaujas krastā!

Dalīties ar