Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Skolotāji mācās “Pieredzes skolā”

18. martā notika pirmās tiešsaistes meistarklases skolotājiem “Pieredzes skolā” Kopīgās mācības organizēja Valmieras Valsts ģimnāzijas, Limbažu Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas metodiskie centri. 

Pirmajās meistarklasēs tikās skolotāji, kas māca matemātiku 7.klasēs. Skola 2030 matemātikas jomas eksperts Jānis Vilciņš vadīja nodarbību par SOLO taksonomijas izmantošanu matemātikas uzdevumu veidošanā, analizēja skolotāju iesūtītos uzdevumus, palīdzēja izprast uzdevumu veikšanas līmeņus. 

Otrajā daļā pedagogi vadīja meistarklases par dažādām mācību tēmām matemātikā 7.klasē. Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Ligita Pickaine stāstīja par tēmu “Trijstūri” un skolotāja Māra Buša dalījās pieredzē, kā izmantot vietni Quizizz.com kā palīgu mācību stundu veidošanā skolēna pašvadītā mācību procesā, veidot atgriezenisko saiti un pārbaudes darbus. Par sakarībām trijstūrī savu mācību stundu pieredzē dalījās arī Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāja Dita Voltere, dažādas stundas par tēmu “Īpašības un pazīmes” demonstrēja Limbažu vidusskolas skolotāja Māra Ieleja un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāja Dace Jansone. Par pieredzi vienādojumu risināšanā stāstīja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja Jeļena Pikuma, kā arī par sadarbību matemātikas un inženierzinību stundās, apgūstot tēmu “Lineāri vienādojumi” stāstīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Liene Andžāne un Ludmila Koževņikova. 

Pedagogi bija gandarīti par tiešsaistes nodarbību iespēju un gūtajām atziņām dažādu mācību tēmu apguvē, ko varēs praktiski izmantot savā turpmākajā darbā. 

Nākamās tiešsaistes meistarklases ieplānotas 1.aprīlī, kad tiešsaistē tiksies angļu valodas skolotāji, kas māca 10.klasēs.

Inga Savicka

Valmieras Valsts ģimnāzijas metodiķe

Dalīties ar