Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sveicam Konrāda Adenauera fonda stipendiātus.

„Eiropa- misija mūsu kopējai nākotnei”- ar šo devīzi Konrāda Adenauera fonds  2018. gada 27. septembrī svinēja 25 gadu darba jubileju Baltijas valstīs. Konrāds Adenauers (1876-1967)- viens no Kristīgi Demokrātiskās savienības (CDU) dibinātājiem un pirmais Vācijas federālais kanclers sasaistīja kristīgi sociālās, konservatīvās un liberālās tradīcijas. Viņa vārds ir saistīts ar Vācijas demokrātisku atjaunošanu, vīziju par Eiropas vienotību, orientāciju uz sociālo tirgus saimniecību. Lai nodrošinātu mieru un demokrātiju, fonds atbalsta nepārtrauktu dialogu un apmaiņu starp kultūrām un reliģijām, darba centrā ir cilvēks ar viņam raksturīgo cieņu, tiesībām un pienākumiem.

Jau vairākus gadus fonds atbalsta mūsu ģimnāzijas skolēnu izaugsmi, veidošanos par aktīviem sabiedrības locekļiem, viņu vēlmi iegūt plašas zināšanas dažādās dzīves jomās. 2018. gada nogalē dāsno 500 eiro stipendiju saņēma trīs Valmieras Valsts ģimnāzijas  skolēni- Alīna Lohina(10.B), Kitija Jolanta Muižniece(11.A) un Roberts Kārkliņš(12.A) klase.  Šie skolēni mācās vācu valodu kā otro svešvalodu, gatavojas starptautiskajiem vācu valodas diploma eksāmeniem (DSDI,DSDII). Jaunieši ir darbojušies starptautiskajos projektos kopā ar skolēniem no Gīterslo apriņķa/ Vācija/, piedalījušie mācību olimpiādēs, iesaistījušies skolas sabiedriskajā dzīvē. Vēlēsim viņiem veiksmi un izaugsmi arī turpmāk!

KA fonda stipendiāti

Picture 1 of 1

Dalīties ar