Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Sveicam un lepojamies ar Valmieras novada 9. – 12. klašu matemātikas olimpiādes laureātiem!

1.vieta

Vineta Arta Ķirse (10. klase)
Kristians Deivs Grīviņš (11. klase)
Pauls Pabriks (12.klase)

2.vieta

Elīza Markevica (9.klase)
Rihards Kļaviņš (10. klase)
Marta Irbe (11. klase)
Druvis Bičevskis (12.klase)

3.vieta

Sandija Rumba (10. klase)
Beatrise Silanža (10. klase)
Roberts Marenis (12.klase)

Atzinība

Emīls Ābele (9.klase)
Andris Olafs Bečers (9.klase)
Artūrs Irbens (9.klase)
Adrians Kīns (10. klase)
Reinis Kušķis (11. klase)
Ance Rūta Pomka (11. klase)
Daniela Pole (11. klase)
Kaspars Jānis Plūme (12.klase)
Rainers Zviedris (12.klase)

Paldies visiem dalībniekiem!
Novēlām veiksmi Vinetai Artai Ķirsei, Kristiānam Deivam Grīviņam, Paulam Pabrikam un
Druvim Bičevskim Matemātikas valsts74. olimpiādē!

Dalīties ar